Progimnazijos aprūpinimo projektas.

zenklas 2015 04 13Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Mūsų progimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto metu progimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.
Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje.

ES finansuojami daugiašalės partnerystės projektai:

erasmus

1. Internationalisation Management in School 2017-1-NL01-KA219-035212_1

2. Together We Can Do So Much 2018-1-BE01-KA229-038549_1

  

Nordplius

 

3. Nordplus Junior tarptautinis projektas „A Modern World Teenager“ („Modernaus pasaulio paauglys“)

Art4. “Art Expressions Against Bullying at School” 2020-1-EL01-KA229-078743_3

365
Rekvizitai
skaidres1.jpg