1971 m. rugsėjo 1 dieną duris atvėrė Panevėžio 9-oji vidurinė mokykla. Pirmuoju mokyklos direktoriumi tapo Vytautas Masalskis.Tai buvo pažangus, rūpestingas ir autoritetingas pedagogas, mylimas ir gerbiamas mokytojų, mokinių ir tėvų.

Masalskis

Mokyklos mokytojų branduolį sudarė dviejų mokyklų mokytojai. Ketvirtosios pradinės mokyklos mokytojos B.Varkalienė, L.Anilionienė, V.Pranaitienė-Svirelienė, S.Šipelienė, V.Stalnionienė, O.Daunoravičienė, St.Kriščiūnienė, L.Dambrauskienė, G.Markelienė, R.Gasiūnienė, M.Lašakauskienė, M.Žiūkienė. Vakarinės-pamaininės mokyklos mokytojai – V.Masalskis, O.Milašiūnaitė, St.Mackuvienė,   J.Vaidila,  Gintautaitė, P.Arlickas, A Janutėnas. Iš viso mokykloje dirbo 40 mokytojų.

Pirmi mokytojai

Atidarius mokyklą, joje mokėsi 945 mokiniai ir buvo 27 klasių komplektai.

Nuo 1982 m. rugpjūčio 25 dienos mokyklai pradėjo vadovauti Ona Bielinskienė, kuri subūrė kūrybingą mokytojų kolektyvą, dalyvavusį ne viename tarptautiniame projekte.

Bielinskien

2009 m. birželio 1 dieną mokyklos direktore tapo Aida Adiklienė.

Aida

2019 metų gruodžio 20 dieną Rožyno progimnazijos direktore tapo Alma Ramoškaitė

a.ramoskaite1

1974 m. mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą.

Pirma laida

Pirmasis mokytojų kolektyvas buvo draugiškas ir nuoširdus, mėgdavęs daug keliauti ne tik po Lietuvą, bet už Lietuvos ribų. Mieste mokyklą garsino mokytojų agitbrigada ir etnografinis ansamblis. Mokyklos mokytojai nuoširdžiai ir kūrybingai dirba su mokiniais, perteikdami jiems žinias ir ruošdami įvairioms olimpiadoms bei konkursams. Buvusi chemijos mokytoja B.Gintautaitė paruošė ne vieną mokinį užėmusį prizines vieta ne tiki miesto, bet ir respublikinėse olimpiadose. Fizikos mokytojų I.Volbekienės ir J.Rakickienė, matematikos mokytojos D.Pranienės ruošti mokiniai daug metų laimi prizines vietas miesto ir respublikinėse olimpiadose. Lietuvių kalbos mokytojų L. Kuzmaitės ir L.Kairienės mokiniai laimi prizines vietas skaitovų konkursuose. Mokykla garsėja savo skudutininkų ansambliu, kuriam vadovauja muzikos mokytoja R.Jurkienė. Mokykloje veikia Maironiečių ir Skautų organizacijos.

1999 – 2003 m. mokykloje buvo rengiami teatro festivaliai, kuriuose savo spektaklius pristatė mokytojos L.Kuzmaitė ir V.Venskūnaitė. Mokyklos dainininkai, dalyvavo respublikiniame ,,Dainų dainelės“ konkurse -   G.Rudytė ir A. Petrauskaitė.

2005 m. mokykloje duris atvėrė moderni biblioteka-skaitykla, kuri aptarnauja ne tik mokinius bet ir mikrorajono bendruomenės narius.

2016 m. po renovacijos įrengtas naujas, atitinkantis šiuolaikinius reikalavimus, mokyklos stadionas.

Mokyklai teko taikytis ir prie švietimo sistemos pertvarkos. Todėl nuo 2011 metų mokykla tapo Rožyno pagrindine, o nuo 2013 metų Rožyno progimnazija.

Mokykloje dirbo ir dirba nemažai buvusių mokinių – D.Kriščiūnienė, A.Varkalienė, D.Pociuvienė, D.Grinevičiūtė, I.Žuralovičienė, V.Venskūnaitė, V.Vanagienė, I.Čepienė.

Mokykla didžiuojasi šiais savo mokiniais: KTU rektoriumi R. Šiaučiūnu, KMU prorektoriumi A. Šidlausku, sportininkų dinastija Albertu, Arūnu ir Linu Klimavičiais, triatolininkais A. Padleckaite, J. Dunča, LNK žinių veidu A. Duduryte, alpiniste R. Kripaityte, kunigu R.Gudeliu.

 

 

365
Rekvizitai
skaidres1.jpg