Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė - Rimantė Budriūnienė (112 kab.)
Tikslas – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ( toliau – Mokiniai ), ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją ugdymo įstaigoje.
Uždavinai:
• Analizuoti bei vertinti Mokinių ugdymo įstaigose bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius;
• Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie Mokinių sveikatos būklę;
• Pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl Mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendimą;
• Teikti sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moka pritaikyti praktiškai;
• Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigoje;
• Tikrinti Mokinių asmens higieną;
• Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją

Darbo laikas
Pirmadienis      08:00 - 11:48
Antradienis      12:18 - 16:08
Trečiadienis     08:00 - 11:48
Ketvirtadienis  08:00 - 11:48
Penktadienis   12:18 - 16:08

365
Rekvizitai
fonas550.jpg