Mokyklos specialioji pedagogė – Greta Žiaunienė (311 kab.).

Tikslas – siekti sudaryti palankias ugdymosi galimybes mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bei susiduriantiems su sunkumais mokymo(si) procese. 

Uždaviniai:

  • Stebėti mokinius, kurie ugdymo(si) procese patiria nesėkmes;
  • Vertinti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti įsisavinti lietuvių kalbos ir matematikos dalykų mokomąją medžiagą pamokų metu specialiojo pedagogo kabinete arba klasėje kartu su klasės/dalyko mokytoju;
  • Bendradarbiauti su pedagogais ir mokinių tėvais specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

 Darbo laikas:

Pirmadienis         09:00 – 13:30
Antradienis        11:00 - 16:00
Trečiadienis        11:00 - 16:00
Ketvirtadienis      08:00 – 12:30
Penktadienis      09:00 – 13:00

365
Rekvizitai
skaidres1.jpg