RIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PIRMĄSIAS IR PENKTĄSIAS KLASES TVARKOS 2023-2024 MOKSLO METAMS

Vadovaujantis Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-406 (nauji pakeitimai 2022-11-24 d. Tarybos sprendimas Nr. 1-388) mokinių centralizuotas priėmimas į pirmąsias ir penktąsias klases (keičiant mokyklą) 2023 - 2024 mokslo metams prasidės nuo 2023 m. sausio 5 dienos 8.00 valandos. Pateikiame centralizuoto priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas nustatytą dokumentų priėmimo tvarką.
Centralizuotai Švietimo skyrius dokumentus priima į „Ąžuolo", Beržų, Rožyno, „Saulėtekio", „Šaltinio", „Vilties", „Vyturio", „Žemynos" progimnazijų, Panevėžio pradinės ir Mykolo Karkos pagrindinės mokyklų 1-ąsias ir 5-ąsias klases (keičiant mokyklą).

1. Prašymas į 1 -ąją klasę:
1A forma - centralizuotai priimamiems į 1-ąją klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje; 1B forma - mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje.
2. Prašymas į 5 -ąją klasę (keičiant mokyklą):
2A forma - centralizuotai priimamiems į 5-ąją klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje; 2B forma - mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje.
3. Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija.
4. Pradinio išsilavinimo pažymėjimo (teikiant prašymą į 5-ąją klasę) kopija. Pažymėjimą būtina pateikti birželio mėnesį, pasibaigus ugdymo procesui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
Nepateikus pažymėjimo vaikas nebus priimtas į mokyklą.
Mokiniai, baigę 4 klases, nacionalinių mokymosi pasiekimų patikrinimo rezultatus pateikia konkrečiai mokymo įstaigai, į kurią yra priimami mokytis.

Dokumentų priėmimo tvarka:
1. Užpildytų prašymų ir kitų dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. nuo 2023 m. sausio 5 d. 8.00 vai, (anksčiau išsiųsti prašymai programoje neįregistruojami).
2. Pagal nustatytą tvarką elektroniniu būdu siunčiamas prašymas gali būti patvirtintas elektroniniu parašu arba siunčiama parašu patvirtinta prašymo kopija (nuskenuota ar nufotografuota).
Esant būtinybei dokumentai gali būti pateikti ir prašymas užpildytas atvykus į Švietimo skyrių (Laisvės a. 23, 102 kab., tel. pasiteirauti 8 45 501386).
3. Elektroniniu paštu siunčiama ir visų papildomų pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų
kopijos (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo, pažyma iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai ar seserys, pažyma dėl vieno iš tėvų. atliekančių profesinę tikrąją karo tarnybą ir rotuotų (perkeltų) į savivaldybės teritoriją).
4. 1A ir 2A formų prašymams teritorinio aptarnavimo prioritetas taikomas iki kovo 1 dienos. Vėliau atsiųsti prašymai registruojami bendra tvarka pagal prašymo pateikimo datą ir laiką į mokyklose esančias laisvas vietas.
Asmenys, išsiuntę prašymus el. paštu, apie jų gavimą ir įregistravimą informuojami el. paštu (išsiunčiamas automatinis atsakymas). Papildoma informacija dėl priėmimo į mokyklas nesiunčiama, išskyrus atvejus, kada vaikas nepatenka į pirmąją nurodytą mokyklą ir tenka rinktis prašyme nurodytą kitą ugdymo įstaigą. Švietimo skyrius galutinius 1-ųjų klasių mokinių sąrašus ir dokumentus mokykloms perduoda nuo birželio 1 dienos.
Priimtų mokinių sąrašus skelbia ir mokinius į klases skirsto pačios mokymo įstaigos pagal mokyklos direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.
Prašytume priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas 2023-2024 mokslo metams tvarką, nustatytą vadovaujantis Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-406 (nauji pakeitimai 2022-11-24 d. Tarybos sprendimas Nr. 1¬388) paviešinti mokyklų internetinėse svetainėse, pagal galimybes supažindinti mokinių tėvus (prašymų formos pridedamos). Išsami informacija apie priėmimo tvarką bei mokyklų aptarnavimo teritorijų paskirstymą skelbiama Panevėžio miesto savivaldybės svetainėje www.panevezys.lt (skiltis „Priėmimas į mokyklas ir darželius").

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-230 redakcija) >>>>>>>

Panevėžio Rožyno progimnazijos mikrorajonas (gatvės, namai) >>>>>>>

 

Uniformos2023

* Mokykliniais švarkais preliauja UAB „Mano Vita". Klaipėdos g. 36, Panevėžys. El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. tel. +370 45 463596
  Internetinis puslapis čia ... 
* Mokyklinius džemperius ir polo marškinėlius galima užsisakyti UAB „Elva". Žemaitės g. 102, Šiauliai. Tel. +370 41 507670
  Internetinis puslapis čia ... 

Panevėžio Rožyno progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarka čia ...

365
Rekvizitai
fonas350.jpg