"Informuojame, kad esant sudėtingai COVID-19 paplitimo epidemiologinei situacijai ir siekiant išvengti viruso sukeliamų skaudžių pasekmių, dokumentai dėl priėmimo į pirmas ir penktas klases Švietimo skyriuje bus priimami tik nuotoliniu būdu.
Dokumentus Švietimo skyriui galima teikti tik el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. nuo sausio 5 d. 8.00 val. (anksčiau išsiųsti prašymai nebus registruojami).
Asmenys, el. paštu išsiuntę prašymus, apie jų gavimą bus informuojami el. paštu."

Dėl MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO
UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS 2021 m.

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO (į pirmą klasę) PROGRAMĄ

1. Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.
2. Priėmimas į pirmąsias klases prasideda sausio 5 d.
Į pirmąsias klases vaikai priimami centralizuotai Švietimo skyriuje (Laisvės a. 23).
Nuo sausio 5 d. iki vasario 28 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebetaikomas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.
3. Pateikiami dokumentai:
3.1. nustatytos formos prašymo popierinis ar elektroninis variantas (1A priede pateikta prašymo forma, skirta centralizuotai priimamiems mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, 1B priede – centralizuotai priimamiems mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje).
Prašyme pateikti duomenys apie gyvenamąją vietą priėmimo metu (jei tai reikalinga) tikrinami Gyventojų registre);
3.2. vaiko asmens dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar tapatybės kortelė) ir jo kopija;
3.3. 2 fotonuotraukos (3x4, pateikti į mokyklą iki rugsėjo 1 d.);
3.4. jei reikia, pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo ar (ir) pažyma iš mokyklos, kurioje mokosi broliai (įbroliai) ar seserys (įseserės).
29. Jeigu neįmanoma patenkinti prašymų dėl priėmimo į pirmąją klasę, teisėti vaiko atstovai iki gegužės 31 d. informuojami telefonu ar el. paštu, siūlant pasirinkti kitą mokyklą (prašyme nurodyta eiliškumo tvarka), kurioje yra laisvų vietų.

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO (į 5 klasę) PROGRAMĄ

1. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį priimami asmenys, pateikę pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.
2. Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą ir norintys mokytis tos pačios mokyklos penktoje klasėje, mokyklos direktoriui teikia prašymą.
Mokiniai, norintys mokytis kitos mokyklos penktoje klasėje, priimami centralizuotai – Švietimo skyriuje (Laisvės a. 23).
3. Priėmimas į kitų mokyklų penktąsias klases prasideda sausio 5 d.
Iki vasario 28 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebetaikomas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.
Mokiniui per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.) keičiant mokyklą, prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo skyriui. Nuo sausio 2 d. į esamų penktųjų klasių laisvas vietas priima mokyklos.
4. Dėl priėmimo į kitų mokyklų penktąsias klases pateikiami dokumentai:
4.1. prašymo popierinis ar elektroninis variantas (2A priede pateikta prašymo forma, skirta centralizuotai priimamiems į penktąsias klases mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, 2B priede – centralizuotai priimamiems į penktąsias klases mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje).
Prašyme pateikti duomenys apie gyvenamąją vietą priėmimo metu (jei reikia) tikrinami Gyventojų registre);
4.2. vaiko asmens dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar tapatybės kortelė) ir jo kopija;
4.3. pradinio išsilavinimo pažymėjimas ar kitas įgytą pradinį išsilavinimą liudijantis dokumentas ir jo kopija;
4.4. pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams;
4.5. 2 fotonuotraukos (3x4, pateikti į mokyklą iki rugsėjo 1 d.);
4.6. jei reikia, pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo ar (ir) pažyma iš mokyklos, kurioje mokosi broliai (įbroliai) ar seserys (įseserės).
35. Jeigu neįmanoma patenkinti prašymų dėl priėmimo į penktąją klasę, teisėti vaiko atstovai iki gegužės 31 d. apie tai informuojami telefonu ar el. paštu, siūlant pasirinkti kitą mokyklą (prašyme nurodyta eiliškumo tvarka), kurioje yra laisvų vietų.

INTERAKTYVI PRIĖMIMO Į MOKYKLAS REGISTRACIJA

1. Prašymai dėl priėmimo į mokyklą gali būti pateikiami elektroniniu būdu. Prašymą teikiant elektroninėmis priemonėmis, turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento skaitmeninė kopija, patvirtinta el. parašu, arba pats teikiamas prašymas turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis ir patvirtintas el. parašu.
El. paštu galima siųsti pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas, kurios turi būti pasirašytos el. parašu.
Pedagoginės-psichologinės tarnybos (ar Švietimo pagalbos tarnybos) pažyma dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių el. paštu nesiunčiama, pateikiamas jos popierinis variantas. Jeigu el. paštu gautuose prašymuose ar dokumentų kopijose įrašai yra neaiškūs, prašoma papildomai pateikti dokumentų originalus.

Ypatingų atvejų (ekstremaliųjų situacijų, karantino ar pan.) laikotarpiu prašymai ir kitų dokumentų skaitmeninės kopijos el. paštu gali būti siunčiami be el. parašo.

2. Prašymai dėl priėmimo į pirmąsias, penktąsias klases siunčiami el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.(prašymų formos pateikiamos Aprašo prieduose).

3. Elektroniniai prašymai pradedami siųsti nustatytą priėmimo dieną nuo 8.00 val.

Informacija Švietimo skyriuje teikiama: tel. 50 13 86 ar el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-230 redakcija) >>>>>>>

Panevėžio Rožyno progimnazijos mikrorajonas (gatvės, namai) >>>>>>>

365
Rekvizitai
fonas350.jpg