Panevėžio Rožyno progimnazijos finansinių ataskaitų rinkiniai:

2022 metai: 

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 metai:

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 M. 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 M. KOVO 31 D.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

 2020 metai: 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 metai: 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 metų 3 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

2019 m. rugsėjo 30 d. Tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2019 metų 2 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

2019 m. birželio 30 d. Tarpinių  finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

2019 metų 1 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

2019 m. kovo 31 d. Tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2018 metai:

 2018 m 3 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

2018 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 

 2018 m 2 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

2018 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  

2018 m 1 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS 

2018 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS 

2017 metai:

2017 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

365
Rekvizitai
fonas150.jpg