KK projekto logoŠvietimo ir mokslo ministerija, vadovaudamasi Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo 36 punktu, bei atsižvelgdama į Mokyklų atrankos kokybės krapšeliui gauti komisijos 2018 m. spalio 29 d. posėdžio sprendimą, Panevėžio Rožyno progimnaziją pripažino, kaip stiprią geros mokyklos požymių turinčią mokyklą.

Visas mokyklų sąrašas pridedamas čia...

Projekto „Kokybės krepšelis" veikla
Rožyno progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.
Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.    Skaityti plačiau >>>

 

Projektas01
Projektas02
Projektas03
Projektas04
Suol1
Suol2
Suol3
Suol4
Suol5
Suol6

 

 

 

Projektas įgauną pagreitį. Jau nupirkta orgtechnika, organiškos kėdės mokiniams, įrengiamos lauko klasės ... 

 

 

 

 

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 09.2.1 - ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPŠELIS" SAVIVALDYBĖS IR MOKYKLOS SUTARTIS

 

365
Rekvizitai
skaidres1.jpg