PadekaAmb

Marguciai1Marguciai22 a klasės mokiniai ir jų šeimos nariai dalyvauja margučių parodoje. Velykiniai margučiai linksmi, nuotaikingi, spalvingi ir gražūs (mokytoja Danguolė)

Velykos

 A K T U A L U !!!

Dabar, kai šeimos ir vaikai didžiąją laiko dalį praleidžia namuose ir elektroninėje erdvėje, elektroninės patyčios dar aktualesnės. Mokykla parengė atmintinę su patarimais. Atmintinėje suaugusieji ras atsakymus kaip apsaugoti vaikus nuo elektroninių patyčių ir kaip reaguoti jas pastebėjus. Rekomendacijose atsakymus ras ir mokiniai.

Atmintinė su patarimais

Platesnė informaciją rasite LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos reagavimo į patyčias atmintinėje:

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/patycios/Atmintin%C4%97-patycios.pdf

D Ė M E S I O !!!

NmokymasPANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJA
NUOTOLINIS MOKYMAS
Nuo 2020-03-30 iki karantino pabaigos
„Išmintis sielai – tolygu sveikata kūnui" F. de Larošfuko.

Informacija vaikai

DĖMESIO !!!

Vadovaudamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtomis rekomendacijomis, Panevėžio Rožyno pedagogų bendruomenė ruošiasi įgyvendinti nuotolinį mokymą. Nuo kovo mėn. 30 d. prasidės nuotolinio mokymo užsiėmimai. Parengta nuotolinio mokymo tvarka, laikini pamokų tvarkaraščiai 1-4 klasių ir 5-8 klasių mokiniams. Taip pat parengėme visų mokomųjų dalykų mokytojų konsultacijų grafiką vėlesniu laikų - nuo 17.00 iki 19.00 val.  Pagalbos mokiniui specialistai parengė konsultavimo tvarkaraštį. Tvarkaraščius skelbsime artimiausiu laiku.  
Mokytojai intensyviai ruošiasi pamokoms, kelia kvalifikaciją, ieško pačių tinkamiausių ir įdomiausių mokymo(si) būdų, interaktyvių veiklų, užduočių.
Esame numatę padėti šeimoms, kurios neturi namuose kompiuterio arba šeimoje yra daugiau besimokančių vaikų. Pirmiausia kompiuteriais pagal nuomos sutartis su mokykla aprūpinsime tuos, kurie kompiuterių neturi. Apie tai Jums pranešime nurodytais telefonų numeriais. 
Nuotolinis mokymas - visiems pakankamai nauja patirtis. Tikime visų - mokytojų, mokinių, tėvų susitelkimų, atsakomybe ir bendradarbiavimu. 
Linkime būti sveikiems!
Rožyno progimnazijos administracijos vardu
Direktorė Alma Ramoškaitė

DĖL ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO VIEŠOSE VIETOSE

Leidinys1

Kovo11_01
Kovo11_02
Kovo11_03
Kovo11_04
Kovo11_05
Kovo11_06
Kovo11_07
Kovo11_08
Kovo11_09
Kovo11_10
Kovo11_11
Kovo11_12
Kovo11_13
Kovo11_14
Kovo11_15
Kovo11_16
Kovo11_17
Kovo11_18
Kovo11_19
Kovo11_20
Kovo11_21
Kovo11_22

Minėjimas skirtas kovo 11-ąjai „Laisvės vėjas“

Englich1Englich2
Panevėžio Rožyno progimnazijoje vyko 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. Savo jėgas išbandė 14 moksleivių (Gustavas, Gedmina, Arnas, Lukas, Elinga, Gustas, Faustas, Modestas, Šarūnas, Kornelijus, Emilija, Nelė, Radvilė, Dominykas).
Sveikiname Elingą, Gustavą ir Gustą !
Šie moksleiviai vyks į miesto anglų kalbos olimpiadą.

365
Rekvizitai
skaidres3.jpg