Projektu siekta suteikti progą mokiniams dar artimiau susipažinti su tėvų, senelių ir kitų artimųjų profesijomis, tuo pačiu plėtoti savo karjeros kompetencijas, skatinti gilinti žinias apie profesiją ir karjeros perspektyvas.
Rožyniečiai paruošė dešimtis puikių pristatymus apie tėvelių, senelių ir kitų šeimos narių profesijas: karjeros kelią, darbovietes, darbo atmosferą, aplinką ir specifiką, uniformą, darbo valandas, problemas ar džiaugsmus. Nuotoliniu būdu vykusiose klasių valandėlėse vaikai vieni kitiems pateikė piešinius, išsamias skaidres, interviu, filmuotą vaizdo medžiagą su informacija apie įvairiausias artimų žmonių profesijas. Mokiniai iš pirmų lūpų išgirdo, ką reiškia būti gydytojais, mokytojais, statybininkais, pardavėjais, ūkininkais, karininkais, darželio auklėtojais, medikais ir kitų profesijų atstovais.
Mokytojai už bendradarbiavimą nuoširdžiai dėkojo ir mokinių tėveliams, seneliams, broliams, seserims bei kitiems šeimos nariams, kurie papasakojo apie savo kasdienį darbą ir pagelbėjo vaikams sukurti tokius šaunius pristatymus.
Profesijos patarėja Justė Širmulė

365
Rekvizitai
skaidres3.jpg